Support our work
Decorative header background

Doet u mee aan het “Betere nachten, betere dagen?” onderzoek?

14 October 2022

Slaapt u slecht? Én staat u op een wachtlijst voor een GGZ-behandeling voor angst, trauma of emotieregulatie problemen? Doe dan nu mee aan het “Betere nachten, betere dagen?” onderzoek!

Doel van het onderzoek

Slaap speelt een belangrijke rol in de verwerking van stress, spanning en emoties. Herstellen deze klachten makkelijker als iemand betere slaapt? Het Amsterdam UMC, locatie VUmc (in samenwerking met GGZ inGeest, PsyQ, Prezens en huisartsenpraktijken) zoekt deelnemers voor een onderzoek naar een online module voor slapeloosheid bij verschillende groepen mensen met slaapproblemen. Er wordt onderzocht of deze module leidt tot beter slapen en minder klachten van angst, somberheid, spanning en negatieve emoties. Bij deelnemers die tevens een behandeling gaan volgen binnen de GGZ, wordt ook gekeken hoe het volgen van de slaapmodule van invloed is op het behandelresultaat.

Wat houdt deelname in?

Via een online vragenlijst (www.slaapregister.nl/beter) kijken we of u aan de eerste voorwaarden van deelname voldoet. Is dat het geval volgt een belafspraak om uw vragen te beantwoorden, en om uw klachten beter in kaart te brengen. Op basis hiervan kijken we of u kunt en wilt deelnemen. Zo ja, dan ondertekent u de toestemmingsverklaring.

De helft van de deelnemers krijgt de slaapmodule aangeboden en de andere helft niet. Er wordt geloot om te bepalen wie de slaapmodule zal volgen. Deze duurt 6 weken en bestaat uit 5 online lessen en het dagelijks invullen van een slaapdagboek. In de lessen leest u thuis informatie over slaap en maakt u huiswerkopdrachten die gericht zijn op uw slaapproblemen. In totaal bent u hier 10-30 minuten per dag aan kwijt. U wordt hierbij via internet door een professional begeleid. Overige deelnemers houden gedurende 6 weken alleen het slaapdagboek bij. Zij kunnen aan het einde van de studie eventueel resterende slaapklachten laten behandelen, zo nodig met de online slaapmodule.

Om te onderzoeken of de slaapmodule werkt, vragen we op drie meetmomenten hoe het met u gaat. Dit doen we voor de start van de slaapmodule, na 2 maanden en na 8 maanden. U vult dan vragenlijsten in, u houdt een week lang een slaapdagboek bij (1-2 minuten per dag) en als u wilt dan vragen we u om 4 nachten met een hoofband te slapen (dit is niet verplicht).

Meer lezen of u aanmelden

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Ga naar: www.slaapregister.nl/beter.

Meer informatie? Download dan hier de folder of neem contact op met info@slaapregister.nl

 

Group

Support our work!

The Friends Foundation facilitates groundbreaking brain research. You can help us with that.

Support our work