Support our work
Decorative header background

Bij de Hersenbank hebben we hersenen van overleden donoren met MS. Onderzoekers hebben gekeken of dragers van de gevonden genetische afwijking ernstigere MS-gerelateerde veranderingen hadden in hun hersenen. De resultaten laten zien dat dubbele dragers – 2

Support our work!

The Friends Foundation facilitates groundbreaking brain research. You can help us with that.

Support our work