Support our work
Decorative header background

A11 | Het nieuwsgierige brein | Alexander Heimel

Master the Mind

Wat is een instinct? Wat is het verschil met een reflex? En waarom zijn we nieuwsgierig? In deze nieuwe aflevering van Master the Mind geeft hersenonderzoeker Alexander Heimel antwoord op deze vragen en legt hij uit hoe het aanpassen van een instinct mogelijk als therapie kan dienen voor bepaalde hersenaandoeningen.

Support our work!

The Friends Foundation facilitates groundbreaking brain research. You can help us with that.

Support our work