Support our work
Decorative header background

Evgenia Salta

Neuroscience Symposium

Date 14 April 2023
Research group Salta
Location Amsterdam
Program Neuroscience Symposium

De Neuroscience Symposia worden wekelijks georganiseerd door het Nederlands Herseninstituut. De presentaties worden gegeven door de onderzoekers van het Instituut of door gastsprekers. De titel en de inhoud van het symposium wordt doorgaans in de week voorafgaand aan de presentatie bekend gemaakt.

Gastspreker Sebastian Jessberger

Support our work!

The Friends Foundation facilitates groundbreaking brain research. You can help us with that.

Support our work